Zapraszamy na szkolenie terapeutów

Praca z klientem uzależnionym w ujęciu gestalt

Termin: 11-12 maja 2013r.
sobota godz. 9.00 -13.00 , 15.00- 19.00 ,
niedziela 9.00 – 13.00 , 15.00 – 19.00
Miejsce : Gabinety Psychoterapii Gestalt, ul Strzegomska 42/1
Koszt: 480 zł.
Kontakt: Anna Radomska-Malczak 694-209-267, ania@gabinet-psychoterapii.wroclaw.pl
Warsztat prowadzi: Aleksandra Replin – Psychoterapeuta Gestalt, Specjalista Terapii
Uzależnień, Superwizor EAGT.
Doświadczenie zawodowe prowadzącej:
 • 15 lat pracy psychoterapeutycznej;
 • 27 lat pracy pedagogicznej, zawodowy nauczyciel dyplomowany, I stopnia specjalizacji zawodowej;
 • 10 lat pracy w stacjonarnym Ośrodku Terapii Uzależnień, w tym też okresie autor i realizator programów profilaktycznych w szkolnictwie i środowisku powiatu lęborskiego.
 • Od roku 1999r. prywatna praktyka psychoterapeutyczna; autorka i trenerka programów szkoleniowych dla oświaty, urzędów pracy, firm.
 • Od 2009 r. prowadząca warsztatów w Szkole w ITG.
 • Ukończyła Szkołę Analizy Transakcyjnej, aktualnie uczestnik szkolenia dla kandydatów na superwizorów – ITG Kraków oraz uczestnik szkolenia TRE Trauma Releasing Exercises bioenergetycznej pracy z ciałem w leczeniu Traumy – Ośrodek Bioenergetycznej Pracy z Ciałem w Koszalinie.
Charakter i zakres warsztatu
Warsztat adresowany jest dla psychoterapeutów, którzy w pracy spotykają się z klientem
uzależnionym lub są zdecydowane poszerzyć swoją ofertę zawodową o psychoterapię osób
uzależnionych. Specyfika uzależnień wymaga modyfikacji procesu psychoterapii i w pełni
umożliwia wykorzystanie metody Gestalt w pracy z klientem uzależnionym.
Program warsztatu
 1. Analiza procesu uzależnienia – opis przypadku
 2. Fazy uzależnienia klienta, a dobór sposobów leczenia, pomocy psychologicznej
 3. Praca z rodziną klienta
 4. Ograniczenia, możliwości i pułapki w psychoterapii klienta uzależnionego
 5. Inne metody wspomagające leczenie uzależnień
 6. Zawieranie kontraktu z klientem uzależnionym
 7. Nawroty w chorobie

Zgłoszenia:
Aby zapisać się na szkolenie należy przesłać maila zgłoszeniowego na adres:
ania@gabinet-psychoterapii.wroclaw.pl, nastepnie po potwierdzeniu zgłoszenia, wpłacić zadatek
w wysokości 200zł na podany w mailu zwrotnym numer konta. Pozostałą kwotę (280,00 zł) należy
wpłacić przelewem do dnia 7 maja 2013 roku.
Zapewniamy nocleg w warunkach materacowych.
Zapraszamy.
Posted in oferta

Comments are closed.