Psychoterapia par

Terapia par jest formą terapii zalecaną w sytuacjach, kiedy problem dotyczy relacji między partnerami. Terapia par może pomóc w zrozumieniu natury problemu, znalezieniu możliwych sposobów rozwiązania trudności, polepszeniu jakości wzajemnych relacji, poprawie komunikacji i nawiązaniu bliskości między partnerami.

Długość procesu terapeutycznego jest uzgadniana pomiędzy Klientami i terapeutą, i zależy od natury zgłaszanego problemu.

Sesja trwa 50 minut.