Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna opiera się na bezpośrednim kontakcie terapeuty z klientem. Główną zaletą tej formy terapii jest możliwość dogłębnego przepracowania trudności klienta.

Terapia indywidualna skierowana jest do osób:

  • przeżywających trudności natury emocjonalnej wynikające z rozmaitych osobistych i międzyludzkich czynników (emocjonalna niestabilność, lęki, apatia, zaniżone poczucie własnej wartości, powtarzające się destrukcyjne schematy zachowania, trudności w relacjach z ludźmi i inne) oraz problemów natury egzystencjalnej (samotność, poczucie braku sensu);
  • cierpiących z powodu niektórych zaburzeń psychicznych (natrętnych myśli i czynności, depresji, fobii, zaburzeń odżywiania i innych), a także chorób psychosomatycznych (choroba wieńcowa, wrzodowa, nadciśnienie, astma oskrzelowa, atopowe zapalenie skóry, alergie i inne);
  • zainteresowanych rozwojem osobistym w szerokim rozumieniu tego słowa.

W przypadku terapii indywidualnej sesja trwa 50 min.
Sesje odbywają się raz z tygodniu.
Proces terapeutyczny trwa zazwyczaj od pół roku do kilku lat.