Konsultacja Terapeutyczna

Konsultacja terapeutyczna jest pierwszym spotkaniem klienta z terapeutą. Celem tego spotkania jest określenie trudności, problemu lub potrzeby klienta oraz omówienie możliwości i sposobów dalszej pracy.

Konsultacja terapeutyczna trwa 50 minut.