Gabinet psychoterapii

Czym jest terapia Gestalt?

Stworzony pod koniec lat 40-ych w Stanach Zjednoczonych kierunek ten obecnie jest jednym z najszerzej rozpowszechnionych nurtów terapeutycznych na całym świecie. Sekret jego sukcesu tkwi w dużej swobodzie i elastyczności metod pracy.
Praktyka terapii Gestalt zawiera w sobie elementy egzystencjalizmu, fenomenologii, psychoanalizy, terapii ciała i filozofii wschodnich. Stąd jej główy atut – całościowe widzenie człowieka, jako jedności cielesnych, emocjonalnych, społecznych i duchowych aspektów.
Terapia Gestalt umożliwia człowiekowi poznanie siebie. Uczy nawiązywaniu prawdziwego kontaktu z ludźmi i rozwija umiejętność twórczego dostosowywania się do otaczającego środowiska.
Pomaga także w uświadomieniu sobie tych mechanizmów wewnętrznych, które często popychają nas do odtwarzania utartych i nie zawsze korzystnych stereotypów w myśleniu i zachowaniu. Zdejmuje maski z uników, lęków, zakazów i iluzji.
Gestalt dąży nie tyle do tłumaczenia przyczyn trudności, ile do badania nowych sposobów ich rozwiązywania. Nie tyle odpowiada na pytanie: „Dlaczego mi się to przytrafia?”, co: „Jak mogę to zmienić?”. Terapeuci Gestalt nie negują oczywiście ani wagi przeszłości, ani doświadczeń z wczesnego dzieciństwa, skupiają się jednak na tym, jak te przeszłe doświadczenia wpływają na życie człowieka „tu i teraz”.
Gestalt pobudza do lepszego poznania siebie i zaakceptowania takim, jakim się jest naprawdę. Mija się to z dążeniem do bycia zgodnym z takim obrazem siebie, który odpowiada jakimkolwiek ideałom: indywidualnym lub społecznym, wewnętrznym lub zewnętrznym, filozoficznym, moralnym lub religijnym.
Terapia Gestalt nakierowuje na poszukiwanie wewnętrznej życiowej harmonii, znalezienie i umocnienie własnej przestrzeni wolności, rozwój własnego oryginalnego sposobu życia.

Jeśli przyrównamy życie do rzeki, to Gestalt uczy jak płynąć we współpracy z prądem, trzymając się jednocześnie własnego nurtu i wykorzystując zmienne wiatry otoczenia.

Scroll to Top