Cykl warsztatów rozwojowych – Na tropie zmiany

Na Tropie Zmiany: proces osobistej transformacji w ujęciu Gestalt

Cykl czterech weekendowych warsztatów rozwojowo-szkoleniowych

Zmiana jest ciągłym procesem, w wyniku którego zmienia się nasz wygląd, emocje, postawy, a co za tym idzie, nasze relacje i wzajemne zależności. Zmiany zachodzą też w szerszej skali społecznej, i to w natężeniu nieznanym wcześniejszym pokoleniom. W efekcie, każdy z nas staje przed pytaniem nie o to, czy zmiana nastąpi, ale jak się do niej odniesiemy i jakie będą jej konsekwencje.

Informacje ogólne

Na Tropie Zmiany” jest przede wszystkim okazją do odkrycia naturalnego potencjału do zmiany w każdym z nas, aby była ona źródłem ekscytacji i inspiracji, aby poszerzała nasze perspektywy i możliwości. Dopiero zintegrowanie własnego procesu zmiany otwiera przed nami możliwość towarzyszenia innym, prywatnie i zawodowo, w ich przemianie. W tym celu, na warsztatach uczestnicy/ki będą rozwijać, na bazie własnych doświadczeń, umiejętność radzenia sobie z paradoksem i znajdować odwagę do mierzenia się z nowym i nieznanym – w sobie i w otoczeniu – bez jednoznacznych punktów odniesienia i zewnętrznych nakazów. Będą ważyć konsekwencje, podejmować decyzje i badać swoją gotowość do rozstania się z tym, co znajome i bezpieczne.

Podejście Gestalt umożliwia badanie całego cyklu zmiany, od uświadomienia sobie takiej potrzeby, po działanie i integrowanie zmiany w życiu. Zwraca uwagę, że proces ten dotyczy nie tylko naszych przekonań i sposobu myślenia, ale również zachodzi w ciele i wymaga działania, w które również zaangażowane są emocje. Z perspektywy Gestalt, niezwykle istotne są relacje, gdyż zmiana – choć samodzielna – nie następuje w izolacji, ale w kontakcie z innymi, którzy mogą być ważnym źródłem wsparcia. Poprzez dialog oraz twórcze eksperymenty w ‘tu i teraz’, Gestalt kieruje uważność na to, co służy zmianie, a co ją utrudnia. Zachęca do poszukiwania własnej motywacji i kierunku zmiany, które są osobiste i nie podlegają ocenie.

Te osobiste poszukiwania opierają się na gestaltowskiej teorii zmiany, a konkretnie na modelu wypracowanym przez Instytut Gestalt w Toronto, która będzie omawiana na poszczególnych warsztatach. W kontekście własnych odkryć i uświadomień, uczestnicy/ki poznają teoretyczne podstawy Gestaltu i sprawdzone metody pracy, które nadają się do praktycznego wykorzystania w codziennym życiu. Mogą one też być wzbogaceniem pracy z innymi, niezależnie od stosowanego podejścia.

Struktura warsztatów

Na Tropie Zmiany” składa się z cyklu 4 warsztatów weekendowych, z których każdy jest poświęcony kolejnemu etapowi procesu zmiany przez pryzmat kluczowych pojęć Gestaltu. W kolejności są to: świadomość, odwaga, wybór, zmiana. W sumie cały cykl obejmuje 96 godzin dydaktycznych.

Piątek 17.00-20.00

Sobota 10.00-20.00 (2 godziny przerwy)

Niedziela 10.00-18.00 (1 godzina przerwy)

Terminy poszczególnych warsztatów są podane poniżej, a szczegółowy program zostanie udostępniony uczestnikom/czkom.

16-18.10.2015 Warsztat 1: ŚWIADOMOŚĆ

13-15.11.2015 Warsztat 2: ODWAGA

11-13.12.2015 Warsztat 3: WYBÓR

15-17.01.2016 Warsztat 4: ZMIANA

Warsztaty adresowane są dla wszystkich osób gotowych na zmianę w życiu osobistym. Uczestnikami mogą być również osoby, które w oparciu o własny rozwój są zainteresowane rozwijaniem praktycznych umiejętności i pogłębianiem wiedzy w kontekście wspierania innych w procesie osobistej transformacji. Dotyczyć to może psychologów, psychoterapeutów, coachów, counsellorów, nauczycieli (jak i studentów/ki tych i pokrewnych kierunków) oraz rodziców i wychowawców.

Uczestnicy/ki mogą oczekiwać, że:

- uświadomią sobie własne mechanizmy działania, a w szczególności te, które sprzyjają/utrudniają zmianę

- poznają sposoby ukierunkowania energii, które pozwalają spontanicznie i adekwatnie reagować na bieżące zmiany

- będą rozwijać umiejętność korzystania z emocji i sygnałów płynących z ciała przy podejmowaniu decyzji

- nabiorą oparcia w sobie, a w trudnych sytuacjach nauczą się sięgać po wsparcie

- poznają sprawdzone i praktyczne sposoby radzenia sobie i wspierania innych w procesie transformacji

- w praktyce doświadczą podejścia Gestalt i poznają jego kluczowe założenia

Koszty:

Udział w całym cyklu warsztatów to 1900zł

Przy jednorazowej wpłacie 10% rabatu. Istnieje możliwość płatności w ratach:

I rata 650zł (do 30.09.2015)

II rata 450zł (do 10.10.2015)

III rata 450zł (do 7.11.2015)

IV rata 350zł (do 5.12.2015)

Deklaracja uczestnictwa w warsztatach jest równoznaczna z udziałem w całym cyklu.

 

Miejsce:

Wrocław – dokładny adres zostanie podany później

Prowadzący

Jacek Panster, M.A., dipl. GIT, cert. IBMT

Jest absolwentem Uniwersytetu w Toronto i od 2004 roku psychoterapeutą Gestalt dyplomowanym przez Instytut Gestalt w Toronto. Posiada uprawnienia do pracy indywidualnej i grupowej, w tym rekomendację trenerską II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończył 3-letnie szkolenie z zakresu pracy z ciałem i ruchem w Instytucie Integratywnej Terapii Ciałem i Ruchem, gdzie obecnie jest w trakcie szkolenia dyplomowego.

Przez sześć lat był terapeutą/trenerem w zespole Centrum Counsellingu Gestalt, gdzie prowadził indywidualną praktykę psychoterapeutyczną, roczny Kurs Gestalt, wybrane warsztaty w Szkole Counsellingu Gestalt i autorskie warsztaty rozwojowe, szkoleniowe i superwizyjne. Od 2013 roku prowadzi praktykę w ramach własnej firmy „Poza Granice” we współpracy z ośrodkami terapeutycznymi w kraju i za granicą, towarzysząc w osobistej przemianie dorosłym i młodzieży z różnych środowisk kulturowych.

Jego podejście do zmiany oddaje tytułowa „tropa” zaczerpnięta z twórczości Mariusza Wilka, w której tropienie to uważne odkrywanie własnego szlaku z otwartością i pokorą; to raz aktywne wytyczanie, a innym razem podążanie za naturą; to proces, który jest codzienną praktyką, a jednocześnie duchowym dążeniem. W pracy warsztatowej zależy mu na tworzeniu dynamicznej równowagi pomiędzy ryzykiem i wsparciem, która pozwala odkryć własne ograniczenia, obawy, jak i możliwości zmiany i rozwoju. Dużą wagę przywiązuje do relacji i kontaktu jako wspierających zmianę. W procesie nauki, jest miejsce na spontaniczność, radość i elementy zabawy wynikające z kontekstu chwili.

Szczegółowe informacje i zapisy:

Dagmara Danielczyk-Słomian 504-392-478, e-mail: dagmara@gabinet-psychoterapii.wroclaw.pl

Anna Radomska-Malczak 694-209-267, e-mail: ania@gabinet-psychoterapii.wroclaw.pl

 

Dodatkowe informacje merytoryczne można uzyskać u prowadzącego: Jacek Panster, tel. 698 687 720, email: jack.panster@gmail.com

 

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Aktualności, oferta

Comments are closed.