Gabinet psychoterapii

Chronologia

1893 r. – urodził się twórca terapii Gestalt Fryderyk Salomon Perls (Fritz Perls)

1905 r. – urodziłla się Laura Perls (Lore Posner)

1911 r. – urodził się Paul Goodman

1926 r. – Frirz Perls ożenił się z Laurą Perls

1942 r. – Perls opublikował książkę „Ego, głód i agresja”, w której przedstawił założenia, które później stały się podwaliną terapii Gestalt

ok. 1948 r. – wokół Laury i Fritza Pers utworzyła się grupa intelektualisów, „Grura Siedmiu”. Stanowili ją: Laura i Fritz Perls, Paul Goodman, Paul Weiss, Elliot Shapiro, Isadore Fromm, Sylvester Eastman. Osoby te, dzieląc się własną wiedzą, doświadczeniem i poglądami doprowadzili do stworzenia nowego kierunku psychoterapii, terapii Gestalt.

1951 r. – ukazało się się pierwsze wydanie książki “Terapia Gestalt. Wzrost i pobudzenie ludzkiej osobowości” (Perls, Hefferline, Goodman. Gestalt therapy. Excitment and growth in the human personality.- New York, Julian Press, 1951). Moment ten uważany jest za oficjalne narodziny terapii Gestalt.

1952 r. – został otwarty Instytut Gestalt w Nowym Yorku ( Laura i Fritz Perls)

1954 r. – został otwarty Instytut Gestalt w Clivelend (Fritz Perls, Laura Perls, Isadore Fromm, Paul Goodman)

1962 r. – został otwarty Centrum Rozwoju Potencjału Ludzkiego w Esalen (Michael Murpchy i Dick Price)

1964 r. – Fritz Perls osiadł w Esalen, gdzie organizował sesje i pokazy Gestaltu

1964 r. – Fritz Perls, James Simkin i Walter Kemper zorganizowali pierwsze warsztaty szkoleniowe z terapii Gestalt w Esalen

1967 r. – został otwarty Instytut Gestalt w San Franciso ( Abe Levitsky)

1968 r. – Fritz Perls w wieku 75 lat uzyskał uznanie i sławę jako twórca terapii Gestalt

1969 r. – Fritz Perls opublikował książki „Gestalt Terapia w czystej formie” (Gestalt Therapy Verbatim) i „Wokół śmietnika” (In and Out the Garbage Pail)

1970 r. – Fritz Perls umarł w wieku 77 lat

1973 r. – wydana została książka Fritza Perlsa „Gestalt-podejście i Świadek Terapii” (wydanie pośmiertne)

1973 r. – opublikowana została książka Ervinga i Miriam Polster „Gestalt Terapia zintegrowana” („Gestalt Therapy integrated”)

1977 r. – wydana została książka Josepha Zinkera „Twórczy proces w terapii Gestalt” (Creative process in Gestalt Therapy)

1981 r. – została otwarta Paryska Szkoła Psychoterapii (EPG) (Anna i Serge Ginger)

1985 r. – została utworzona Europejska Asocjacja Terapeutów Gestalt (EAGT)

1990 r. – umarła Laura Perls

1991 r. – została utworzona Międzynarodowa Federacja Organizacji Kształcących w zakresie Terapii Gestalt (FORGE)

1995 r. – w Polsce został otwarty Instytut Terapii Gestalt (Kraków)

Scroll to Top